Boek je afspraak

Uw gegevens worden door Wolf Performance BV verwerkt met het oog op communicatie, om op uw vraag of verzoek te antwoorden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te verbeteren of te wissen dat u kan uitoefenen via mail aan info@wolfperformance.be. Voor vragen over de verwerkingen door Wolf Performance kan men terecht op hetzelfde adres, alsook bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be) waar men eventuele klachten kan indienen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de ondernemingen van Wolf Performance is te vinden op de website.