Conditietest

Maximale inspanningstest op de fiets: € 130

Met een maximale inspanningstest krijg je een gedetailleerd beeld van je huidige conditie. Om efficiënt te kunnen trainen is het essentieel eerst jouw persoonlijke trainingszones te bepalen. Met deze test kom je deze trainingszones exact te weten, zowel je hartslagzones als de trainingszones voor je vermogensmeter of rollentrainingen. Rekening houdend met je sportieve doel(en) krijg je nadien specifiek trainingsadvies.

 

VO2 max meting: € 50

Indien je dit wenst kan tijdens deze test ook je maximale zuurstofopname (= VO2 max) bepaald worden. In je testverslag krijg je dan ook de normatieve analyse van deze meting.

1. Intakegesprek

Tijdens dit gesprek is het de bedoeling om een gedetailleerd beeld te krijgen van jouw sportief verleden, doelstellingen en trainingsmogelijkheden.

2. Maximale inspanningstest

Je fietst met je eigen fiets op een professionele en accurate Cyclus 2 ergometer. De weerstand wordt stapsgewijs per 8 minuten verhoogd tot volledige uitputting. Elke 4 minuten wordt je trapfrequentie, intensiteit van inspanning, hartslag en lactaatconcentratie gemeten. Op basis van de analyse van deze parameters krijgen we een gedetailleerd beeld van je huidige conditie.

Optioneel wordt ook je maximale zuurstofopname (VO2 max) gemeten. Een analyse van je ademhalingsgassen toont ons je potentieel. Deze meting is dan ook vooral belangrijk naar profilering toe.

3. Bespreking

Na de test volgt een uitgebreide bespreking van je testresultaten. Je sterke en zwakkere punten worden geanalyseerd. Op basis van je sportieve doelstelling(en) krijg je specifiek trainingsadvies.

4. Uitgebreide rapportering:  

 • Je testresultaten
 • Bespreking van je sterke en zwakkere punten
 • Individuele trainingszones en trainingsadvies
 • Optioneel: VO2 max resultaat

Kostprijs maximale inspanningstest: €130 (incl BTW)

Kostprijs VO2 max meting: €50 (incl BTW)

Duotesting – Kostprijs: €100 pp (incl BTW). Optioneel VO2 max: € 50

Je kan deze test eventueel ook per twee doen, gelijktijdig testen met nadien een gezamenlijke bespreking.

Jeugd – Kostprijs: €100 pp (incl BTW). Optioneel VO2 max: € 50

Een renner geboren in 2005 of later (~t.e.m. junior) geniet ook van dit voordeeltarief. Bij jeugdrenners is de VO2 max meting van groter belang in functie van evolutie doorheen groei en/of in functie van het opstellen van een volledig fysiologisch rennersprofiel voor teams of federaties.

Sportmedisch geschiktheidsattest:

Om een maximale inspanningstest af te leggen, dien je

1. ofwel in het bezit te zijn van een geldig sportmedisch geschiktheidsattest (maximaal 2 jaar oud) of over een wedstrijdlicentie te beschikken.

2. ofwel heb je geen sportmedisch geschiktheidsattest of wedstrijdlicentie. Dan vragen we u, om enige (voornamelijk cardiale) risico’s uit te sluiten, om  onderstaande procedure te doorlopen.

  • Vul de online vragenlijst op www.sportkeuring.be in door volgende stappen uit te voeren:
   • Klik op ‘Ik wil info over sportmedisch onderzoek en wens de vragenlijst in te vullen’.
   • Vul je geboortedatum en geslacht in.
   • Klik op cyclosportief fietsevenement (met beklimming)
   • Ga verder met de vragenlijst en vul deze volledig in.
     • Dat je de online vragenlijst naar eer en geweten hebt ingevuld.
     • Dat het resultaat groen was.
     • Dat je verklaart in goede gezondheid te zijn en dat er geen contra-indicaties zijn om een maximale inspanning te doen
     • Dat je zelf zal stoppen indien je jezelf onwel voelt tijdens de test
     • Dat Wolf Performance niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele problemen tijdens de test
   • ORANJE of ROOD
    • Je bent verplicht om een sportmedische keuring te ondergaan bij een erkende keuringsarts om medische risico’s bij een maximale inspanningstest zo veel als mogelijk uit te sluiten (100% zekerheid is er natuurlijk nooit).
    • Je kan de gegevens van erkende keuringsartsen vinden op https://www.sportartsen.be/
    • Je brengt een sportmedisch keuringsattest mee waarop vermeld staat dat er geen duidelijke contra-indicaties zijn om een maximale inspanning uit te voeren.